Spôsob dodania

Predávajúci dodáva tovar výhradne na území Slovenskej republiky prostredníctvom prepravnej spoločnosti prípadne vlastnou dopravou. Náklady na dodanie predstavujú sumu 20 € bez DPH, pričom pri nákupe nad 250 € bez DPH, uhrádza náklady spojené s prepravou tovaru predávajúci. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar odoslať kupujúcemu na základe aktuálnej dostupnosti tovaru, ktorá je definovaná pri každom produkte umiestnenom v internetovom obchode www.inceramtrade.sk. Predávajúci sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu, keď bola jeho zásielka odoslaná a informovať ho o pohybe jeho zásielky.

Zásielka bude kupujúcemu doručená do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia odoslania zásielky zo strany predávajúceho, ak je objednaný tovar skladom, pričom bude zásielka doručená na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť za objednaný tovar doručovateľovi tejto zásielky, ak za zásielku nezaplatil vopred bezhotovostne.

Ak si zákazník tovar neprevezme a riadne neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený žiadať od zákazníka poplatok za uskladnenie neprevzatého tovaru vo výške 0,1% kúpnej ceny za každý deň uskladnenia (odo dňa vytvorenia objednávky do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu) ako i náklady, ktoré predávajúcemu vznikli márnou snahou doručiť tovar zákazníkovi (poštovné).

Ceny tovarov

Tovarom sa rozumie každý ponúkaný produkt uverejnený v internetovom obchode INCERAM TRADE s.r.o.. Ceny tovarov ponúkaných v internetovom obchode INCERAM TRADE s.r.o. umiestnenom na internetovej stránke www.inceramtrade.sk sú platné v čase uskutočnenia objednávky a sú uvedené v mene EUR. Ceny týchto tovarov nezahŕňajú náklady súvisiace s dopravou tohto tovaru ku kupujúcemu (poštovné a balné). 

Daňový doklad je predávajúci povinný priložiť k zásielke spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy. Tento daňový doklad zároveň slúži ako záručný list. Prevádzkovateľ internetového obchodu INCERAM TRADE s.r.o. je platcom DPH, čiže tovar zahŕňa daň z pridanej hodnoty.

Spôsob platby

Kupujúci má v procese objednávky možnosť voľby medzi nasledujúcimi spôsobmi platby za tovar:

  1. dobierka - v tomto prípade kupujúci uhrádza sumu dohodnutú v objednávke pri prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti. V prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby na dobierku a kupujúci objednaný tovar neprevzal včas a riadne, prípadne sa objednaný tovar vrátil späť predávajúcemu, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s dopravou tohto tovaru (poštovné, balné) ako aj poplatok za uskladnenie tovaru.
  2. prevodom na účet - v tomto prípade kupujúci uhrádza sumu dohodnutú v objednávke prevodom na bankový účet číslo SK61 1100 0000 0029 4213 8125, pričom ako variabilný symbol kupujúci uvádza číslo svojej objednávky. V prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby prevodom na účet a predávajúci dohodnutú platbu nedostal do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  3. na faktúru – v tomto prípade kupujúci uhrádza sumu dohodnutú v objednávke najneskôr v deň splatnosti uvedenej na faktúre. Tento spôsob platby možno využiť iba v prípade, ak je kupujúci zmluvným partnerom prevádzkovateľa internetového obchodu INCERAM TRADE s.r.o. umiestneného na www.inceramtrade.sk.

Zvolený spôsob platby za tovar je po uskutočnení objednávky pre kupujúceho záväzný a je ho možné zmeniť iba v prípade dohody s predávajúcim.